Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:

GESTAL, s.r.o.

Povstania českého ľudu 9

040 22 Košice

Slovenská republika

e-mail: gestal@gestal.sk

 

Prevádzka Košice:

Zeleninárska 1, 040 12 Košice, Slovenská republika

areál DÁVID (v smere na sídlisko Nad jazerom, v areáli rovno na konci vpravo).

Pracovné dni: Po - Pia, 9:00 hod. - 15.00 hod.

Mob.: + 421 951 078 857

 

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gerák, konateľ spoločnosti

e-mail: gerak@gestal.sk

Mob.: + 421 905 434 218

 

IČO: 44 621 167

DIČ: 2022766174

IČ DPH: SK2022766174

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj  

Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor 

tel. č. 055/6220 781

fax č. 055/6224 547